Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Povinnosti obce

Zákon o výrobcích s ukončenou životností stanoví povinnost konečného uživatele předat odpadní elektrozařízení na místo zpětného odběru vytvořené výrobcem, nebo do provozovny zpracovateleNikdo jiný než místo zpětného odběru, prodejce v místě prodeje nebo dodávky, nebo zpracovatel ve své provozovně, není oprávněn odpadní elektrozařízení převzít. Toto omezení se vztahuje i na obce a jejich odpadové a svozové společnosti a na přebírání odpadní elektrozařízení od konečných uživatelů, ať již na sběrném dvoře, sběrném místě, nebo v rámci mobilních svozů.

Pokud chce obec nabídnout občanovi možnost předat elektrozařízení, nejjednodušší možnost je vytvořit smluvní místo zpětného odběru (tím je myšlen i mobilní svoz).