Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Sběr elektroodpadu ve spolupráci s ELEKTROWIN a.s.

Sběr elektroodpadu ve spolupráci s ELEKTROWIN a.s.

Obce jsou základem sběrné sítě míst zpětného odběru vytvářené společností ELEKTROWIN a.s. Uzavřením smlouvy je umožněno občanům a podnikatelským subjektům odevzdávat spotřebiče na sběrných dvorech nebo sběrných místech. Povinností výrobců je síť vytvořená ve všech obcích a městských obvodech, nebo částech s počtem obyvatel nad 2000.

Některé obce řeší sběr elektrozařízení s pomocí sdružení dobrovolných hasičů, kteří mají možnost se zapojit do programu „Recyklujte s hasiči“.

Do zpětného odběru spadají elektrozařízení určená pro použití v domácnosti a může je bezplatně odevzdat občan i podnikající osoba. Místo zpětného odběru je povinno na požádání vydat potvrzení o předání spotřebiče do zpětného odběru.

Místa zpětného odběru nevedou o zpětně odebraných odpadních elektrozařízeních evidenci ve své odpadové evidenci, i když jsou tato elektrozařízení odpadem. Evidenci o těchto odpadních elektrozařízeních vede kolektivní systém, který se stává jejich vlastníkem okamžikem předání konečným uživatelem na místo zpětného odběru.

ELEKTROWIN a.s. přispívá na sběr a motivuje ke zvýšení míry sběru prostřednictvím několika programů, které, vedle materiální a finanční podpory zpětného odběru, zahrnují i materiální a finanční podporu informovanosti občanů.

 

V případě dotazů využijte kontaktní formulář, nebo kontaktujte Táňu Modlovou:

E-mail: tana.modlova@elektrowin.cz

tel.: 241 091 843