Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Důležité informace

Zpětný odběr ve spolupráci s obcemi

Základní síť míst zpětného odběru je vytvářena ve spolupráci s obcemi. Pro obec je podstatné umožnit svým občanům odevzdávat legálně svá vysloužilá elektrozařízení a výrobci tak prostřednictvím provozovatele kolektivního systému vytváření co nejhustší sítě sběrných míst tak, aby v nich zachytili pokud možno veškeré
elektrospotřebiče a pomohli tak státu splnit povinné kvóty sběru.

Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového hospodářství. Při vytváření sítě sběrných míst pro EEZ vycházíme z toho, že místa musí být dostupná a musí vytvářet takové podmínky pro spotřebitele, aby EEZ nekončily v komunálním odpadu nebo na černých skládkách.

Za místo zpětného odběru je považován i mobilní svoz nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů, v rámci kterého je, v případě uzavření písemné smlouvy mezi ELEKTROWIN a.s. a obcí, možné provádět i zpětný odběr elektrospotřebičů. V takovém případě je nutností i registrace svozové firmy, která mobilní svoz provádí.

Systémové řešení

K naplnění povinnosti výrobců v oblasti zpětného odběru je vytvořena síť míst zpětného odběru, jejímž základem jsou sběrné dvory nebo sběrná místa provozované v rámci komunálního systému odpadového hospodářství obcí na základě uzavřené smlouvy.

Jsou zapojeny i obce bez sběrných míst, které řeší problém s velkoobjemovými a nebezpečnými odpady pomocí uzavření smlouvy na předávání elektrozařízení v rámci mobilních svozů, nebo v rámci spolupráce se Sdružením dobrovolných hasičů působících v dané obci, kteří se zapojí se do projektu Recyklujte s hasiči.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé). Podnikatelské subjekty mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému odběru (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, § 38, odst. 7), o zaslání příslušných formulářů může obec/provozovatel sběrného místa požádat .

Místa zpětného odběru nevedou o zpětně odebraných elektrozařízeních evidenci jako o odpadech. Elektrozařízení se stává odpadem až předáním zpracovateli.

 

Pro objednávání odvozu a získání přístupu k informacím o provedených svozech, fakturovaných částkách apod., obdrží každá smluvní obec vstupní přístupové kódy do informačního systému RECOS®.

Pro obsluhy sběrných dvorů jsme připravili Metodický pokyn, tedy jakýsi návod, jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči:

V případě dotazů využijte kontaktní formulář nebo kontaktujte Jiřího Kubše:

E-mail: jiri.kubs@elektrowin.cz

tel.: 241 091 843