Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivace ke zvýšení zpětného odběru

Příspěvek na podporu sběru volně ložených spotřebičů

V roce 2020 získáte za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé spotřebiče (VMS) odměnu ve výši 0,15 Kč/kg VMS (částka je včetně smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa). Tato odměna náleží každé obci, která má uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., a je zúčtovatelná čtvrtletně spolu s fakturací základního smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa – tedy podle hmotnosti předaných spotřebičů v daném čtvrtletí.

Celková výše podpory je patrná z níže uvedené tabulky – v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti za rok může spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 2,15 Kč/kg VMS - vyjma chlazení.

Výtěžnost zpětně odebraných volně ložených velkých a malých spotřebičů, bagů (vyjma chlazení) na obyvatele obce/města (kg/rok)

Příspěvek na provoz místa zpětného odběru a mimořádné příspěvky pro rok 2020 na volně ložené VMS (vyjma chlazení)*

Roční odměna za zpětně odebrané množství**

Příklad - příspěvek za 1 ks pračky (průměrná hmotnost 60 kg) v korunách

do 0,5 kg/rok

0,15 Kč/kg

0 Kč/kg

9 Kč

od 0,51 do 1 kg/rok

0,15 Kč/kg

0,30 Kč/kg

27 Kč

od 1,01 do 2 kg/rok

0,15 Kč/kg

0,80 Kč/kg

57 Kč

od 2,01 do 4 kg/rok

0,15 Kč/kg

1,20 Kč/kg

81 Kč

nad 4 kg/rok

0,15 Kč/kg

2 Kč/kg

129 Kč

* Příspěvek dle smlouvy a mimořádné příspěvky pro rok 2020 jsou zúčtovatelné čtvrtletně.

** Roční odměna je zúčtovatelná ročně.

Příspěvek na podporu naplněnosti WINTEJNERů

Průměrná čtvrtletní hmotnost
převzatých kontejnerů

Wintejner velké
a malé spotřebiče

Příklad - hmotnost velké
a malé spotřebiče

Příklad - příspěvek
za wintejner - celkem*

do 3 t

0,30 Kč/kg

3 t

900 - 6 900 Kč

více než 3 t a méně než 5 t

0,50 Kč/kg

4,9 t

2 450 - 12 250 Kč

od 5 t

0,85 Kč/kg

6 t

5 100 - 17 100 Kč

Průměrná čtvrtletní hmotnost
převzatých kontejnerů

Wintejner
chlazení

Příklad
- hmotnost chlazení

Příklad - příspěvek
za wintejner - celkem*

do 2,5 t

0,15 Kč/kg

2 t

300 Kč

více než 2,5 t a méně než 4 t

0,35 Kč/kg

3,9 t

1 365 Kč

od 4 t

0,65 Kč/kg

5 t

3 250 Kč

* Příspěvek zahrnuje příslušnou sazbu dle naplněnosti Wintejneru, smluvní odměnu 0,15 Kč/kg a ročního bonusu pro VMS - rozpětí je dáno minimální (0 Kč/kg) a maximální (2 Kč/kg) sazbou ročního příspěvku.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně, vychází se z průměrné hmotnosti svezených wintejnerů za toto období. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. do konce následujícího kalendářního měsíce písemně.

Celková výše podpory v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti může spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 3,00 Kč/kg.