Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivace ke zvýšení zpětného odběru

Příspěvek na podporu sběru volně ložených spotřebičů

Odměna za volně ložené chlazení ve výší 0,15 Kč/kg (částka je včetně smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa).

Pro rok 2019 stanovil kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. mimořádné odměny za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé spotřebiče a za naplněnost velkoobjemových kontejnerů - WINTEJNERŮ.

V roce 2019 získáte za zpětný odběr logistické skupiny velké a malé spotřebiče (VMS) odměnu ve výši 1 Kč/kg VMS (částka je včetně smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa). Tato odměna náleží každé obci, která má uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., a je zúčtovatelná čtvrtletně spolu s fakturací základního smluvního příspěvku na provozní náklady sběrného místa – tedy podle hmotnosti předaných spotřebičů v daném čtvrtletí.

Celková výše podpory je patrná z níže uvedené tabulky – v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti za rok může spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 3 Kč/kg VMS - vyjma chlazení.

Výtěžnost zpětně odebraných volně ložených velkých a malých spotřebičů, bagů (vyjma chlazení) na obyvatele obce/města (kg/rok)

Příspěvek na provoz místa zpětného odběru a mimořádné příspěvky pro rok 2019 na volně ložené VMS (vyjma chlazení) (Kč/kg)*

Roční odměna za zpětně odebrané množství (Kč/kg)**

Příklad - příspěvek za 1 ks pračky (průměrná hmotnost 60 kg) v korunách

do 0,5 kg/rok

1 Kč/kg

0 Kč/kg

60 Kč

od 0,51 do 1 kg/rok

1 Kč/kg

0,30 Kč/kg

78 Kč

od 1,01 do 2 kg/rok

1 Kč/kg

0,80 Kč/kg

108 Kč

od 2,01 do 4 kg/rok

1 Kč/kg

1,20 Kč/kg

132 Kč

nad 4,01 kg/rok

1 Kč/kg

2 Kč/kg

180 Kč

* Příspěvek dle smlouvy a mimořádné příspěvky pro rok 2019 jsou zúčtovatelné čtvrtletně.

** Roční odměna je zúčtovatelná ročně.

Příspěvek na podporu naplněnosti WINTEJNERů

Průměrná čtvrtletní hmotnost převzatých kontejnerů (t)

WINTEJNER velké a malé spotřebiče (Kč/kg)

WINTEJNER chlazení(Kč/kg)

Příklad - hmotnost velké a malé spotřebiče/chlazení (t)

Příklad - příspěvek za pár naplněných WINTEJNERů - celkem (Kč)*

do 3t

1 Kč/kg

0,15 Kč/kg

3t / 3t

3 450 - 9 450 Kč

od 3,1t do 4,9t

1,15 Kč/kg

0,35 Kč/kg

4,9t / 4,9t

7 350 - 17 150 Kč

nad 5t

1,35 Kč/kg

0,65 Kč/kg

6t / 6t

12 000 - 24 000 Kč

* Příspěvek zahrnuje příslušnou sazbu dle naplněnosti WINTEJNERu, smluvní odměnu 0,15 Kč/kg a ročního bonusu pro VMS - rozpětí je dáno minimální (0 Kč/kg) a maximální (2Kč/kg) sazbou ročního příspěvku.

Odměna je zúčtovatelná čtvrtletně, vychází se z průměrné hmotnosti svezených WINTEJNERů za toto období. Podklad pro fakturaci obdrží každá obec od společnosti ELEKTROWIN a.s. do konce následujícího kalendářního měsíce písemně.

Celková výše podpory v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti může spolu s paušálním příspěvkem dosáhnout až 3,35 Kč/kg.