Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Spolupráce s Ecobat s.r.o.

Společnost ELEKTROWIN a.s. uzavřela dne 18. 12. 2009 Smlouvu o spolupráci se společností Ecobat s.r.o., která umožní maximálně efektivní plnění povinností výrobců stanovených Zákonem o odpadech, v platném znění. V souladu s § 84 odst. 3 Zákona č. 542/2020 Sb. byla dne 23.6.2021 uzavřena Smlouva o spolupráci při plnění povinností stanovených pro zpětný odběr baterií.

  • Výrobci mohou vykazovat množství přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR do informačního systému RECOS®, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.,
  • spolupráce se týká zejména přenosných baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení či k nim přiložených, ale je možné rovněž vykazovat i baterie samostatně uváděné na trh. Nově je možné vykazovat i baterie průmyslové a automobilové.

Přednosti řešení:

  • přijaté řešení snižuje administrativní zátěž výrobce,
  • Ecobat s.r.o. zajišťuje zpětný odběr baterií a akumulátorů již více než 10 let,
  • možnost vykazovat baterie a akumulátory, a to ve VŠECH ŠESTI skupinách elektrozařízení, nezávisle na tom, zda vlastní elektrozařízení vykazujete do jiných kolektivních systémů řádně zapsaných MŽP pro různé skupiny.

Proč spolupracovat s Elektrowinem? 

 

Více informací o způsobu plnění naleznete na www.ecobat.cz

 

Dne 31. března 2021 byla za klienty kolektivního systému ECOBAT elektronicky podána řádná Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru přenosných baterií a akumulátorů za rok 2020. Způsob podání byl v souladu s platnou legislativou a podmínkami stanovenými smlouvou o kolektivním plnění. Za své klienty KS ECOBAT splnil  zákonnou povinnost danou dle § 31f zákona MŽP č. 185/2001 Sb., o odpadech. Další informace naleznete na webových stránkách www.ecobat.cz.