Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem VÝROBCE/DOVOZCE EEZ Co je elektrozařízení?

Co je elektrozařízení?

Ve smyslu §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění je elektrozařízením elektrické nebo elektronické zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Příloha č. 1 uvedeného zákona rozděluje elektrozařízení do těchto skupin:

  1. Zařízení pro tepelnou výměnu
  2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
  3. Světelné zdroje
  4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3 
  5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6
  6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části zákona o odpadech, stanovuje vyhláška č. 200/2014 Sb.