Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem VÝROBCE/DOVOZCE EEZ Jaké jsou povinnosti výrobců elektrozařízení dle zákona č. 542/2020 Sb, v platném znění?

Jaké jsou povinnosti výrobců elektrozařízení dle zákona č. 542/2020 Sb, v platném znění?

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. zajistí za výrobce:

  • podat návrh na zápis do Seznamu výrobců, vedeném ministerstvem životního prostředí
  • splnit a zajistit financování povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu
  • zpracovat roční zprávu o plnění povinností za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji ministerstvu životního prostředí do 30.6.
  • vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení od místa zpětného odběru, až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu

 

Výrobce sám zajistí:

  • zajistit, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména opětovné použití elektrozařízení a materiálové využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů
  • zajistit, aby elektrozařízení uvedené na trh po 13.8.2005 bylo označeno symbolem přeškrtnuté popelnice a aby z onačení bylo patrné, že bylo uvedeno na trh po tomto datu