Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Kdo je výrobcem EEZ?

Definice výrobce uvedené v § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění, uvádí, že výrobcem je:

  1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3) pod jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením s ním nezaměnitelně spojeným (dále jen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení nebo si elektrozařízení nechává vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou na trh,
  2. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3) pod vlastní značkou uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na nich vlastní značka osoby podle bodu 1; uvedení elektrozařízení výrobcem do oběhu podle tohoto ustanovení se považuje pro účely tohoto zákona za jeho uvedení na trh,
  3. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3) uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh, nebo,
  4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich dodáním prostřednictvím prostředků komunikace na dálku3) přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen.

Ve vztahu k uvádění elektrozařízení v ČR na trh uvádíme, že ve smyslu §3 odst. 2 písm. b), zákona o výrobcích s ukončenou životností v platném znění je uvedením výrobku na trh první úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného výrobku na území České republiky v rámci podnikání jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiného členského státu, k distribuci, spotřebě nebo použití nebo dovoz výrobku za účelem podnikání.