Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Spotřebitelé Jak to chodí s elektrospotřebiči Zpracování a další využití elektroodpadu

Zpracování a další využití elektroodpadu

Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

Příklady výrobků z recyklovaných elektrospotřebičů