Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Proč právě ELEKTROWIN?

Proč právě ELEKTROWIN?

ELEKTROWIN a.s.:

 • zajišťuje plnění povinností pro všechny skupiny elektrozařízení a provozovatele fotovoltaických elektráren
 • je největší kolektivní systém v České republice pro zpětný odběr elektrozařízení s odpovídajícím odborným, personálním a finančním zázemím s bohatými zkušenostmi získanými v uplynulých patnácti letech provozování kolektivního plnění povinností výrobců,
 • je založen, vlastněn, řízen a kontrolován největšími výrobci elektrozařízení,
 • jako člen WEEE Fora využívá informace z celé Evropy,
 • finanční stabilitu systému, která je vytvořena stávajícími, vysokými a dlouhodobými finančními rezervami - výchozí podmínky pro bezpečné uložení a správu finančních prostředků,

 • zajišťuje zpracování Roční zprávy v souladu se zákonem,
 • bohaté a profesionální zkušenosti v komunikaci s orgány státní správy,
 • dlouhodobě vytvořené smluvní vztahy s dodavateli podílejícími se na naplnění povinností výrobců elektrozařízení – spolupráce se zpracovateli splňujícími zákonné požadavky využití, pravidelný dohled nad jejich činností podle evropských standardů,
 • pravidelně realizuje výběrová řízení na dodavatele a poskytovatele služeb s cílem minimalizovat náklady při zachování všech zákonných podmínek a standardů,
 • zajišťuje rovný přístup a vysokou ochranu citlivých dat každého účastníka – systém ochrany  a zabezpečení dat je certifikován dle ISO 27001,
 • transparentní financování – oddělený bankovní účet i účetnictví, stálý tlak na úspory a snižování cen všech dodavatelů,
 • pravidelně informuje všechny účastníky systému o plnění jejich povinností.
 • aktivně zajišťuje informovanost veřejnosti v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou,
 • provádí kontrolní činnost jak u výrobců, tak i u dodavatelů v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou.