Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Proč právě ELEKTROWIN?

Proč právě ELEKTROWIN?

JEDNODUŠE, SPOLEHLIVĚ, BEZ STAROSTÍ

ELEKTROWIN a.s.

 • je největší kolektivní systém v České republice pro zpětný odběr elektrozařízení s odpovídajícím odborným, personálním a finančním zázemím s bohatými zkušenostmi získanými v uplynulých patnácti letech provozování kolektivního plnění povinností výrobců,
 • je založen, vlastněn, řízen a kontrolován největšími výrobci elektrozařízení,
 • jako jediný člen WEEE fora v ČR využívá informace z celé Evropy,
 • finanční stabilitu systému, která je vytvořena stávajícími, vysokými a dlouhodobými finančními rezervami - výchozí podmínky pro bezpečné uložení a správu finančních prostředků,
 • má dlouhodobě stabilní recyklační příspěvky.
 • umožňuje podporu pro vykazování uvedení na trh do zahraničí,
 • zajišťuje vykazovat recyklační příspěvky přes pověřeného zástupce na český trh pro zahraniční firmy bez zastoupení na území ČR.
 • podporuje dlouhodobou spolupráci.
 • zajišťuje veškeré zákonné požadavky včetně zpracování Roční zprávy a plnění sběrné kvóty nad 65% uvedení na trh,
 • má flexibilní zákaznický servis s rovným nekomerčním přístupem k výrobcům.
 • poskytuje sběrné prostředky a odměny za sběr elektrozařízení.
 • plní CSR aktivity – společenské odpovědnosti firem.
 • disponuje sběrnou sítí nad rámec zákona.
 • umožňuje snadnou refundaci recyklačních příspěvků za výrobky vyvezené do zahraničí.
 • bohaté a profesionální zkušenosti v komunikaci s orgány státní správy,
 • dlouhodobě vytvořené smluvní vztahy s dodavateli podílejícími se na naplnění povinností výrobců elektrozařízení – spolupráce se zpracovateli splňujícími zákonné požadavky využití, pravidelný dohled nad jejich činností podle evropských standardů,
 • pravidelně realizuje výběrová řízení na dodavatele a poskytovatele služeb s cílem minimalizovat náklady při zachování všech zákonných podmínek a standardů,
 • transparentní financování – oddělený bankovní účet i účetnictví, stálý tlak na úspory a snižování cen všech dodavatelů,
 • pravidelně informuje všechny účastníky systému o plnění jejich povinností.
 • aktivně zajišťuje informovanost veřejnosti v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou,
 • provádí kontrolní činnost jak u výrobců, tak i u dodavatelů v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou.