Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Proč právě ELEKTROWIN?

Proč právě ELEKTROWIN?

ELEKTROWIN a.s.:

 • zajišťuje plnění povinností pro všechny skupiny elektrozařízení
 • je největší kolektivní systém v České republice pro zpětný odběr elektrozařízení s odpovídajícím odborným, personálním a finančním zázemím s bohatými zkušenostmi získanými v uplynulých patnácti letech provozování kolektivního plnění povinností výrobců,
 • je založen, vlastněn, řízen a kontrolován největšími výrobci elektrozařízení,
 • jako člen WEEE Fora je schopen pracovat s informacemi z celé Evropy,
 • finanční stabilitu systému, která je vytvořena stávajícími, vysokými a dlouhodobými finančními rezervami - výchozí podmínky pro bezpečné uložení a správu finančních prostředků,

 • je schopen zpracovávat a podávat roční zprávu v souladu se zákonem,
 • bohaté a profesionální zkušenosti v komunikaci s orgány státní správy,
 • dlouhodobě vytvořené smluvní vztahy s dodavateli podílejícími se na naplnění povinností výrobců elektrozařízení – spolupráce se zpracovateli splňujícími zákonné požadavky využití, pravidelný dohled nad jejich činností podle evropských standardů,
 • nejnižší provozní náklady na kilogram zpětně odebraných elektrozařízení ze všech stávajících fungujících kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení (čerpáno z dostupných dat),
 • zajišťuje rovný přístup a vysokou ochranu citlivých dat každého účastníka – systém ochrany  a zabezpečení dat je certifikován dle ISO 27001,
 • má zavedený vnitřní kontrolní systém a komplexní systém managementu, certifikovaný dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001,
 • transparentní financování – oddělený bankovní účet i účetnictví, stálý tlak na úspory a snižování cen všech dodavatelů,
 • uplatňuje systém pravidelného informování všech účastníků systému o plnění jejich povinností.