Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Skupiny EEZ

Rozdělení elektrozařízení zohledňuje způsob jejich zpracování, resp. způsob shromaždování a jejich následnou logistiku.

Skupiny elektrozařízení


 

Některá elektrozařízení, na která se nově vztahují povinnosti výrobce (dříve výjimky)

  • Klimatizační zařízení
  • Tepelná čerpadla
  • Elektrické bojlery
  • Elektrické, plynové kotle a kotle na kapalná a tuhá paliva
  • Rekuperační jednotky