Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2018 Z 10 skupin elektrozařízení zůstalo 6, změny se plně promítnou od ledna 2019

Z 10 skupin elektrozařízení zůstalo 6, změny se plně promítnou od ledna 2019

Z dosud známých, již 13 let zažitých 10 skupin elektrozařízení se 15. srpna letošního roku stalo jen 6. Opatření směřuje k naplnění cíle evropské směrnice, jímž je zejména zajištění recyklace a následného využití elektrozařízení uváděných na evropský trh.

V praxi to znamená rozdělení elektrozařízení na skupiny více zohledňující způsob jejich shromažďování a zpracování, stejně jako související logistiku.

Vznikly tak skupiny elektrozařízení, které obsahují nebezpečné látky a mají specifický způsob nakládání (skupiny 1 až 3), dále skupiny nejčastěji obměňovaných drobných zařízeních IT a telekomunikace (skupina 6) a zbylá velká a malá elektrozařízení se rozměrem 50 cm rozdělí do dvou skupin (4 a 5).

Změny ale budou pro potřeby zaslání roční zprávy relevantní až od 1. 1. 2019. Za celý kalendářní rok 2018 se pro účely vedení evidence a pro účely zpracování roční zprávy data o uvedení na trh, zpracování a využití elektrozařízení a elektroodpadu shromažďují ve stávajícím režimu 10 skupin.

Změnou skupin elektrozařízení se výrazně rozšiřuje množina zařízení, na která se vztahuje povinnost výrobců zajistit zpětný odběr, V původních 10 skupinách platilo jednoduché pravidlo: co se vešlo do uvedených skupin a nepodléhalo zákonem stanoveným výjimkám, spadalo pod platnost zákona o odpadech, vše ostatní nikoliv.

V rámci nových skupin dochází k otočení používaného modelu, a to tak, že vše, co je elektrozařízení, patří do působnosti zákona, pokud není vymezeno přesně stanovenými výjimkami. Teprve následně se rozdělí do jednotlivých 6 nových skupin elektrozařízení.

Nově definované skupiny

Skupina 1

Zařízení pro tepelnou výměnu. Do této skupiny náleží zařízení z původní skupiny 1, nicméně pouze ta, která obsahují médium jiné než vodu (např. chladničky, mrazničky, klimatizace) a též podobná zařízení z původní skupiny 10 (např. výdejní automaty chlazených nápojů).

Skupina 2

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2. Do této skupiny náleží zařízení z původní skupiny 3 a 4 jejichž součástí jsou zobrazovací části (např. monitory, televize, tablety, notebooky, čtečky knih).

Skupina 3

Světelné zdroje. V této skupině nacházejí umístění světelné zdroje z původní skupiny 5 (např. zářivky, výbojky, LED diody).
Úvodní skupiny jsou následovány třemi skupinami, kde již není rozhodujícím kritériem jejich funkce či způsob použití, nýbrž jejich velikost, resp. délka nejdelší strany.

Skupina 4

Velká zařízení. Do této skupiny patří zařízení, která nepatří do předchozích skupin 1 až 3 a jejich jakákoli strana je větší než 50 cm. V této skupině nalézá místo většina velkých domácích spotřebičů z původní skupiny 1, část informačních technologií z původní skupiny 3, část spotřební elektroniky z původní skupiny 4 a části všech ostatních původních skupin 5 až 10 (svítidla, nástroje, hračky zdravotní zařízení, měřící a monitorovací přístroje a výdejní automaty).

Skupina 5

Malá zařízení. Do této skupiny nově patří zařízení, která nepatří do předchozích skupin 1 až 3, nejsou ICT zařízení a jejich všehchny strany jsou menší než 50 cm. Do této skupiny patří malé domácí spotřebiče z původní skupiny 2, část informačních technologií z původní skupiny 3, část spotřební elektroniky z původní skupiny 4 a části všech ostatních původních skupin 5 až 10 (svítidla, nástroje, hračky zdravotní zařízení, měřící a monitorovací přístroje a výdejní automaty).

Skupina 6

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení. V této skupině se nacházejí zařízení z původní skupiny 3 obsahující zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž všechny strany jsou menší než 50 cm.

Metodika zjišťování velikosti elektrozařízení

Pro správné zařazení elektrozařízení do nových 6 skupin byla navržena následující metodika měření nejdelší hrany elektrozařízení, která je rozhodná pro zařazení do skupin:

  • Vnější rozměry elektrozařízení se měří v situaci, kdy je zařízení připraveno k použití, avšak bez částí a příslušenství jako jsou hadice a kabely;
  • Napájecí pohyblivé kabely pevně spojené se zařízením nebo odpojitelné se neměří;
  • V případě, že má elektrozařízení zasouvací nebo skládací části (např. antény nebo kloubová ramena lampiček), se měření v jejich nejkompaktnější podobě umožňující jejich použití.

Na základě této metodiky lze například radiopřijímač s dlouhou teleskopickou anténou nebo rychlovarnou konvici s dlouhým přívodním kabelem zařadit do skupiny 5 – Malá zařízení, pokud elektrozařízení nemá žádnou vnější hranu delší než 50 cm, a to bez ohledu na délku vysunuté antény nebo délku přívodního pohyblivého kabelu.

Za elektrozařízení (elektrické nebo elektronické zařízení) je podle zákona o odpadech považováno zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Pro snadné určení nového zařazení lze použít elektronický převodník skupin.

Zpět na Newsletter 2018