Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Kotle pro vytápění: MŽP změnilo názor

Více než rok je v platnosti změna zákona, která zredukovala někdejších 10 skupin elektrozařízení na šest. Ani po tak dlouhé době ale není u některých spotřebičů zcela jasné, jak s nimi nakládat po skončení jejich životnosti.

Na sběrných dvorech se průběžně začínalo objevovat elektro, které v době přípravy stávající legislativy ještě ani neexistovalo. Pod dikci zákona dnes patří například elektrokola, elektrické koloběžky, longbordy nebo jednokolky.

K významné změně došlo v přijímání bojlerů, které Elektrowin v minulosti ke zpětnému odběru nepřebíral. Z dalších spotřebičů, které se na sběrných dvorech mohou nově vyskytovat, jmenujme třeba svítidla z domácností, nebo tepelná čerpadla.

Problém ale představují kotle na tuhá, plynná a kapalná paliva. Jsou dokladem toho, že ne v každé zemi EU platí jednotný výklad, co je a co není EEZ.

Ještě v únoru letošního roku znělo vyjádření z Ministerstva životního prostředí tak, že primárním zdrojem energie v těchto případech není elektřina. Kotle proto do EEZ nepatřily ani po 15. 8. 2018, kdy došlo k plnění znění Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. s rozšířením i na zařízení, která byla dosud ve výjimkách.

Změna u kotlů nastala až po porovnání s jinými zeměmi EU a díky tlaku na výklad Zákona o závislosti elektrozařízení na elektrické energii. Jde pravděpodobně o poslední velkou oblast výrobků, ve které výklad MŽP doznal změny, a která zasáhne zejména výrobce plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva.

Zpět na Newsletter 2019