Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivační program přispěl letos městům a obcím dvěma miliony korun

Celkem 74 žádostí o příspěvky z motivačního programu zaslali letos Elektrowinu zástupci měst a obcí. Program napomáhá především zajištění kompletnosti elektra, zvyšování sběru, ale také zajištění informovanosti občanů o významu zpětného odběru.

Vyčerpána byla celá plánovaná částka, tedy dva miliony korun. Nejvíce (265 226 Kč) čerpal Královehradecký kraj, druhým nejaktivnějším byl Jihočeský kraj (244 825 Kč), do třetího Moravskoslezského kraje putovalo 242 929 korun.

Prostředky ve výši 293 927 Kč putovaly letos na rozšíření plochy sběrných míst, na manipulační techniku bylo vyčerpáno 202 493 korun.

Od roku 2016 mohou obce žádat také o příspěvky z motivačního programu na informační kampaně podporující informovanost obyvatel v obcích o správném nakládání s elektroodpadem. Tehdy se na celkových příspěvcích z motivačního programu podílely 13 procenty.

Letos do této oblasti směřovalo 18 žádostí, vyplacena byla částka 550 392 Kč. To odpovídá téměř 28 procentům celkového finančního objemu. Největší podíl na jejím čerpání měl Ústecký kraj (140 000 Kč), žadatelé z jihočeského kraje získali 119 977 korun.

Zpět na Newsletter 2019