Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZASTOUPENÍ REGIONÁLNÍCH PORADCŮ

Oznamujeme tímto změnu, ke které dojde od 1. 1. 2020 v počtu regionálních zástupců a rozložení jejich působnosti:

Poradci v kraji, ve kterém doposud nepůsobili, se vám osobně představí začátkem roku.

Zpět na Newsletter 2019