Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Newsletter 2022

Milí partneři a příznivci kolektivního systému Elektrowin!

Předkládáme vám již deváté číslo elektronického zpravodaje EWIN. Opět vám chceme poskytnout nejzajímavější zprávy z oblasti recyklace elektroodpadu. Přejeme vám hodně pohody při čtení a plno optimismu.

Váš Elektrowin

 

 

 

 

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Po více než roce od účinnosti zákona o výrobcích s ukončenou životností se MŽP podařilo k němu vydat prováděcí vyhlášku, na kterou jsme již netrpělivě čekali. Vyhláška totiž upřesňuje mnohá ustanovení zákona, bez nichž nejsme schopni dokončit podklady nutné k podání žádosti k vydání nového oprávnění  k provozování kolektivního systému. Na přípravu a realizaci této žádosti jsme zákonem dostali dva roky, které nám ale pozdní vydání vyhlášky podstatně zkrátilo. Termín pro podání ale nikdo neprodloužil...

Děkujeme všem obcím, které s námi od loňského roku absolvovali přechod na smlouvy upravené podle nového zákona s neuvěřitelnou ochotou, vstřícností a především rychlostí!  Více zde...

 

 

 

 

ODMĚNY SBĚRNÝM MÍSTŮM

Provozovatelům míst zpětného odběru přináší nový zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nové povinnosti. Předně nakládají s odpadním elektrozařízením, které je v našem vlastnictví a s ohledem na to mají povinnost jej odevzdat pouze našemu smluvnímu dopravci.

Mají povinnost nakládat s odpadním elektrozařízením tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a úniku případných nebezpečných látek do životního prostředí, zejména k úniku do půdy a vody.

Více zde...

 

 

 

sběr odpadního elekrozařízení za rok 2021 překročil hranici 50 000 tun

Díky obyvatelům, městům, prodejcům, hasičům, odpadovým firmám, školám a dalším, se může Elektrowin za rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 53 242 tun.

Na každého obyvatele tak připadá 4,98 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi a hliníku pro průmyslovou výrobu.

Více zde...

 

 

 

klasická hra tetris v reálu a s odměnou!

Pro obce, které shromažďují spotřebiče do wintejnerů, a to podle jejich naplněnosti. Objem 40 m3 je u obou kontejnerů vhodné využít ať již z důvodů přepravních nákladů, tak dopadů na životní prostředí zbytečnými emisemi při přepravě.

Limitem je u otevřených kontejnerů na chladničky jejich výška. Ani lednice naskládané na sebe nesmí přesahovat přes okraj kontejneru více než 5 cm. Správné skládání spotřebičů do wintejneru je takovým „tetrisem“, a kdo ho umí lépe hrát, obdrží vyšší odměnu.

Více zde...

 

 

 

 

Motivační program letos UMOŽNÍ čerpat ČTYŘI miliony korun

Stejně jako v uplynulých letech mohou obce a města spolupracující s kolektivním systémem Elektrowin čerpat finanční prostředky z našeho Motivačního programu. Jsou určeny především na zabezpečení sběrných míst a ochranu odevzdaných spotřebičů.

V uplynulém roce bylo podáno 129 žádostí a byla vyčerpána částka 3 065 906 Kč. Za celou dobu projektu se tak jedná o téměř 43 000 000 Kč.

Více zde...

 

 

 

 

VYBÍRALI JSME DOPRAVCE A ZPRACOVATELE, ZMĚNILI JSME REGIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ SVOZŮ

Po pěti letech, kdy Elektrowin spolupracoval s osvědčenými zpracovateli a dopravci, jsme kvůli požadavkům zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) vypsali v loňském roce nová výběrová řízení pro obě tyto oblasti. Více zde...

 

 

 

 

ZPRACOVATELÉ MAJÍ NOVOU POVINOST: ZÍSKAT CERTIFIKACI

Jako kolektivní systém pro sběr a zpracování vysloužilých spotřebičů bude Elektrowin od 1. 7. 2023 moci spolupracovat jen s takovými zpracovateli, kteří budou mít dokončený proces certifikace. Ani nás, ani naše smluvní partnery ale tento požadavek zákona o výrobcích s ukončenou životností nezaskočil. Více zde...

 

 

 

 

VYSLOUŽILÉ NADROZMĚRNÉ SPOTŘEBIČE: KTERÉ TO JSOU A KAM S NIMI?

Systém zpětného odběru vysloužilého elektra se dlouho potýkal s nízkým podílem odevzdávaných malých spotřebičů. Co se vešlo do popelnice, také v ní často končilo. Postupně se však situace s počtem dostupných sběrných míst zlepšuje. Více zde...

 

 

 

 

NEKOMPLETNOST - PROBLÉM, KTERÝ NÁS STÁLE PROVÁZÍ

Jedním z pojmů, které se objevují po celou dobu fungování systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v ČR – tedy už od roku 2005 – je nekompletnost. Byli bychom raději, kdyby se už dávno stal archaismem, jehož význam si vybaví jen pamětníci. Bohužel je stále každodenní realitou.
Více zde...

 

 

 

 

ELEKTROWIN VYHLÁSIL UŽ TŘETÍ ROČNÍK RECYKLOLIGY

Už třetí ročník Recykloligy, ve které mohou sbory dobrovolných hasičů získat peníze navíc pro svou činnost, byl vyhlášen pro letošní rok a běží od 1. 4. 2022. Loni se akce zúčastnilo 917 SDH, které jsou zapojeny do projektu Recyklujte s hasiči. Za každý uskutečněný svoz vysbíraných spotřebičů obdrželi hasiči los.
Více zde...

 

 

 

 

RECYKLOHRANÍ ODMĚŇUJE 400 NEJAKTIVNĚJŠÍCH ŠKOL

Od poloviny května 2022 jsou známé výsledky historicky první CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním. Do osvětových i sběrových aktivit se zapojilo celkem 1 668 škol! V rámci sběrových aktivit bylo z 1133 škol sebráno celkem 201 tun drobného odpadního elektrozařízení.
Více zde...

 

 

 

 

SOUTĚŽ "NEJ" MUZEJNÍ KOUSEK ROKU 2021 MÁ SVÉHO VÍTĚZE

V rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce Národního technického muzea a kolektivního systému Elektrowin byl 1. dubna 2022 zahájen již čtvrtý ročník internetové soutěže „Máte doma muzejní kousek? Věnujte ho Národnímu technickému muzeu."
Více zde...

 

 

 

 

Líbí se Vám náš zpravodaj? Přihlašte se k jeho pravidelnému odběru!