Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Motivační program letos umožní čerpat čtyři miliony korun

Motivační program letos umožní čerpat čtyři miliony korun

Stejně jako v uplynulých letech mohou obce a města spolupracující s kolektivním systémem Elektrowin čerpat finanční prostředky z našeho Motivačního programu. Jsou určeny především na zabezpečení sběrných míst a ochranu odevzdaných spotřebičů.

V uplynulém roce bylo podáno 129 žádostí a byla vyčerpána částka 3 065 906 Kč. Za celou dobu projektu se tak jedná o téměř 43 000 000 Kč.

Pro letošek jsme celkový objem finančních prostředků navýšili na 4 000 000 korun. Z předmětů podpory byla vypuštěna manipulační technika, vše ostatní zůstalo. Důvodem jsou povinnosti nově uložené zákonem 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a prováděcím právním předpisem 16/2022 Sb. přímo provozovatelům míst zpětného odběru. Zaměřili jsme se proto téměř výhradně na podporu splnění těchto podmínek.

Každá obec může ročně získat finanční příspěvek až do výše 100 000 Kč.

Za čtvrtletí, za které je žádost podávána, musí být svezeny – nebo minimálně objednány – skupiny chlazení, velké a malé spotřebiče. Podmínky, které musí obec splnit pro získání odměny v příslušné kategorii, stejně jako další podrobnosti k Motivačnímu programu, jsou uvedeny zde.

Příspěvky jsou určeny zejména na tyto účely:

  • zabezpečení odpadních elektrozařízení na místě zpětného odběru vytvořeného na základě uzavřené smlouvy tak, aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob, poškození a krádežím odpadních elektrozařízení, nebo jejich součástí;
  • vybudování nebo zpevnění plochy pro umístění zpětně odebraných odpadních elektrozařízení, případně umístěných sběrných prostředků, a zajištění nepropustnosti při úniku nebezpečných látek;
  • zakrytí umístěných zpětně odebraných odpadních elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, nebo jejich uložení do uzamykatelného shromažďovacího prostředku.

Cílem Motivačního programu je také zajištění kompletnosti zpětně odebíraných spotřebičů, zvýšení množství zpětně odebíraných spotřebičů, bezpečnost sběrných míst a v neposlední řadě zvýšení informovanosti obyvatel o správném nakládání s elektrospotřebiči.

Pro tento účel jsme připravili nabídku několika verzí programu pro veřejnost s informativním a edukativním rozměrem. Program jednotlivé akce, její rozsah a z toho plynoucí výši finančních nákladů si můžete snadno ověřit v našem kalkulátoru. Budete tak mít okamžitě k dispozici poměrně jasnou představu pro vaše další rozhodování. O této možnosti se více dozvíte zde.

Zpět na Newsletter 2022