Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Newsletter 2023

Milí partneři a příznivci recyklace elektra!

Předkládáme vám jubilejní desáté číslo elektronického zpravodaje EWIN. Jako vždy vám chceme poskytnout nejzajímavější zprávy z oblasti recyklace elektroodpadu. Pohodu při čtení a plno optimismu přeje

Váš Elektrowin

 

 

 

 

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Je mi potěšením napsat úvod k našemu pravidelnému informačnímu zpravodaji. Letošní rok nebyl úplně jednoduchý, ale určitě přinesl i významná pozitiva, na která se ve svém příspěvku zaměřím.

K těm nejvýznamnějším patří skutečnost, že od 1. 7. 2023 mají ze zákona všichni zpracovatelé elektroodpadu povinnost být certifikováni dle evropských standardů CENELEC. Zpracovatelé, kteří s námi spolupracují dlouhodobě tuto certifikaci mají již několik let a svůj certifikát opakovaně obhájili. Pro ostatní zpracovatele představovalo získání certifikátu velkou výzvu, pro některé dokonce nepřekonatelnou překážku. Více zde...

 

 

 

 

ZAOSTŘENO NA ELEKTRO NABÁDÁ K RECYKLACI

Informační kampaň Zaostřeno na elektro má za cíl zvýšit povědomí o správném nakládání s vysloužilými spotřebiči a zvýšit tak podíl elektroodpadu, který je předán na recyklaci. Bohužel i v dnešní době stále mnoho vysloužilých elektrospotřebičů končí ve směsném odpadu nebo na nelegálních skládkách. Problémem také je, že si lidé často ponechávají poškozené či nefunkční spotřebiče doma a odkládají dobu, kdy je odnesou na sběrné místo. Podle průzkumu, který nezisková společnost Elektrowin, která stojí za projektem Zaostřeno na elektro, realizovala ve spolupráci s programem Recyklohraní, zůstává v českých domácnostech zbytečně zhruba polovina nepoužívaných vysloužilých mobilních telefonů a čtvrtina ostatních spotřebičů. Více zde...

 

 

 

LISTOPADOVÝ Seminář se zaměřil na zákon o výrobcích s ukončenou životností, budoucnost servisů i kritické suroviny

Začátkem listopadu uspořádal kolektivní systém Elektrowin volně přístupnou multitematickou konferenci, která se zaměřila na aktuální i dlouhodobá klíčová témata pro sektor (nejen) domácích spotřebičů.

Vedle Romana Tvrzníka a Jiřího Janouškovce z Elektrowinu hovořili na akci i šéf zdejší pobočky APPLiA CZ Radek Hacaperka, zástupci advokátní kanceláře Elektrowinu či kolektivního systému Ecobat.

Více zde...

 

 

 

VÝHODY A NEVÝHODY MONOPOLNÍHO KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO VÝROBCE

V poslední době se často přetřásá otázka, zda je více kolektivních systémů v České republice pro určitou oblast zákona výhodou či naopak. Vzhledem k tomu, že naši partneři jsou výrobci elektrozařízení ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., zaměříme se na tyto výrobky.

Zákon umožňuje činnost více kolektivních systémů v plnění povinností výrobců elektrozařízení, pokud k tomu splňují zákonné předpoklady a získají od Ministerstva životního prostředí oprávnění tento systém provozovat. Pomíjíme možnost výrobců plnit své povinnosti individuálním způsobem, protože tak činí marginální množství firem.

Více zde...

 

 

 

 

PISTOLE DO LEDNICE NEPATŘÍ. NA CO VŠECHNO LIDÉ ZAPOMÍNAJÍ, NEŽ ODLOŽÍ STARÉ ELEKTRO NA SBĚRNÝ DVŮR

Spotřebiče, které dosloužily, patří na sběrný dvůr nebo jiné místo, odkud se dostanou k recyklaci. To dnes už ví každé malé dítě, natož dospělý. Měly by přitom být kompletní, aby se třeba při laické demontáži kompresoru lednice neuvolnily do ovzduší freony ničící ozonovou vrstvu. Někdo to ale s „kompletností“ přehání.

Své o tom vědí ve společnostech - takzvaných kolektivních systémech, které celý systém nakládání se starým elektrem organizují -, i u zpracovatelů, kteří ekologickou recyklaci zajišťují. Co se někdy vyvalí ven, když se na začátku demontáže otevřou dvířka dlouho nepoužívané lednice, by často mohlo konkurovat faraonově hrobce, do níž pronikli archeologové. Jenže ti jsou na překvapení všeho druhu připraveni. Více zde...

 

 

 

 

JAK JE TO S NEKOMPLETNOSTÍ SPOTŘEBIČŮ?

Nekompletnost je jedním z pojmů, které provázejí systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v ČR od jeho počátku, tedy od roku 2005. Býval úhelným kamenem posuzování, zda staré elektro patří, či nepatří na sběrný dvůr. Změnila se ale legislativa a s ní i tato situace. Více zde...

 

 

 

 

jak nejlépe využít kapacitu wintejnerů? PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT HRA TETRIS

Při přepravě wintejnerů ke zpracovateli je naší snahou minimalizovat nemalé přepravní náklady a snížit dopady na životní prostředí zbytečnými emisemi. Toho můžeme dosáhnout optimálním skládáním spotřebičů, čímž dojde k maximálnímu využití objemu wintejneru. Více zde...

 

 

 

 

RECYKLAČNÍ VÍKEND MĚL LETOS REKORDNÍ ÚČAST

Již podeváté, v on-line podobě pak počtvrté, proběhl v půlce října víkend ve znamení recyklace – Recyklační víkend, a to díky dlouhodobé spolupráci Národního technického muzea a kolektivního systému Elektrowin. Ne náhodou se termín konání shodoval se 14. říjnem, tedy dnem, který je vyhlášen Mezinárodním dnem elektroodpadu. Více zde...

 

 

 

 

Vítěz loňské Recykloligy oceněn na přehlídce požárních automobilů Pyrocar 2023

Od pátku do soboty 18. - 19. srpna patřilo celé přibyslavské letiště již tradičně největšímu setkání hasičských automobilů v ČR, PYROCAR 2023. Během dvou dnů akci navštívilo kolem 40 000 příznivců hasičské techniky a bylo opravdu na co se dívat. Do akce bylo zapojeno 46 vystavovatelů a bylo možné obdivovat přes 350 hasičských vozidel. Více zde...

 

 

 

 

Líbí se Vám náš zpravodaj? Přihlašte se k jeho pravidelnému odběru!