Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Newsletter 2014

Obsah:

REGIONÁLNÍ MUZEA POMÁHALA SBÍRAT STARÉ SPOTŘEBIČE

Dvanáct regionálních muzeí pomáhalo v září sbírat staré elektrospotřebiče. Někde jimi kurátoři obohatili sbírky, jinde vysloužilce použili jako názorné pomůcky při workshopech pro návštěvníky. Zbytek poslouží po recyklaci k výrobě nových. Muzea se zapojila do tradiční akce společnosti ELEKTROWIN s názvem Železný týden. Letos se konal už počtvrté. Více zde...

ELEKTRONOVELA ZÁKONA O ODPADECH PŘINÁŠÍ NOVÉ ÚKOLY

Elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit 1. října 2014. Přesněji řečeno, jde o zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Některá jeho ustanovení nabývají účinnosti ihned, jiná během příštího roku. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018. Novela vychází ze směrnice 2012/19/EU, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %. Více zde...

RECYKLOVAT POMÁHÁ UŽ PŘES 1000 HASIČSKÝCH SBORŮ

Očekávání pro rok 2014 se naplnilo: do projektu kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL se zapojila už tisícovka hasičských sborů a další stále přibývají. Na sklonku října bylo registrováno už 1026 SDH. Sborů dobrovolných hasičů, které tímto způsobem pomáhají se sběrem a recyklací starého elektra, je už pětina ze všech, jež v České republice působí. Dlouhodobě nejaktivnější jsou přitom hasiči ze středních Čech. Ti tvoří 17 % všech dosud do projektu zaregistrovaných sborů. Následuje Vysočina s 12 % a Jihočeský kraj s 11 %. Více zde...

PROJEKT FIRMA A++ DÁVÁ PRÁCI CHRÁNĚNÝM DÍLNÁM

Cílem nového projektu kolektivního systému ELEKTROWIN, který nese název Firma A++, je zajistit přímé propojení regionálních společností, jež chtějí předat staré elektro k recyklaci, se zpracovateli v nejbližším okolí, kteří umožňují pracovní uplatnění handicapovaným. Projekt byl spuštěn začátkem letošního roku nejprve v Moravskoslezském kraji. Jen tady registrují úřady práce na devět tisíc handicapovaných lidí, kteří by mohli pracovat v chráněných dílnách. Míst, která by pro jejich zaměstnávání byla vhodná, ale není ani tři sta.  Více zde...

ELEKTROWIN ROZMÍSTÍ 1500 MINIWINŮ

Pilotní projekt nazvaný MINIWIN spustil ELEKTROWIN už na jaře roku 2012. Do vybraných míst zpětného odběru umístil speciální kontejnery zcela nového typu. Po vyhodnocení pilotní fáze vstupuje nyní projekt do nové etapy. Nejprve bylo rozmístěno 22 kontejnerů od různých výrobců a odlišného technického řešení. Na počátku byly jasné základní parametry těchto kontejnerů. Vice zde...

ČTVRTINA SPOTŘEBIČŮ STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ

Kompletnost spotřebičů předávaných k zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost. Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví i bezpečnost osob. Více zde...

NOVÁ POHÁDKA PRO DĚTI: ZAKLETÁ ELEKTROLHOTA MÍŘÍ NA VIDEO

Velkým úspěchem byl v létě završen nový prázdninový projekt pro rodiny s dětmi, který společně připravily Zlínský kraj a ELEKTROWIN. Na hradech, zámcích a v dalších turistických atrakcích se odehrával pohádkový příběh nazvaný O zakleté Elektrolhotě. Teď vzniká i jeho zpracování ve formě krátkometrážního videa. Více zde...

Video zde

VYŘAZENÉ SPOTŘEBIČE MOHOU SLOUŽIT DÁL

Plně funkční zpětně odebrané spotřebiče zamíří ještě před letošními Vánoci k opětovnému použití za novými uživateli. Těmi budou Klokánky a azylové domy Fondu ohrožených dětí. Pečlivé testování možných postupů prováděné kolektivním systémem ELEKTROWIN vedlo k nalezení funkčního modelu, který je systémovým řešením institutu opětovného použití jako součásti zpětného odběru elektrozařízení. Více zde...

ODMĚNY ZA STARÉ SPOTŘEBIČE

Akce na podporu sběru a recyklace vysloužilých spotřebičů v místech, která

ve výsledcích pokulhávají za zbytkem republiky, připravil ELEKTROWIN pro druhou polovinu letošního roku ve spolupráci s některými českými a moravskými městy. Ti, kdo v říjnu přinesli mezi prvními staré kompletní velké elektrozařízení, dostali dárek v podobě USB-paměti. Vice zde...