Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Pro prodejce

Pro více informací o nakládání s vašimi osobními údaji si pročtěte tento odkaz.

Registrační dotazník/změnový formulář pro prodejce

Vedle názvu společnosti a IČ vyplňte pouze změněné údaje

Adresa prodejny

Adresa sídla

GPS Souřadnice

Otevírací doba

Sběr elektroodpadu

Prohlašuji, že souhlasím s aktuálními podmínkami registrace v seznamu spolupracujících subjektů se společností ELEKTROWIN a.s., zveřejněnými zde, které se tímto zavazuji dodržovat. Jsem si vědom/a, že v případě opakovaného porušování těchto podmínek má společnost ELEKTROWIN a. s. právo spolupráci ukončit.