Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem SERVIS Jaké jsou moje povinnosti

Jaké jsou moje povinnosti

Elektrozařízení a elektroodpad z vaší činnosti můžete předávat pouze na místa zpětného odběru nebo přímo zpracovateli, který má souhlas krajského úřadu v souladu s §68 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Svozové a odpadové firmy, ani výkupci nejsou zpravidla držiteli těchto souhlasů.