Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem SPOTŘEBITEL/OBČAN Místa zpětného odběru

Místa zpětného odběru

Místa zpětného odběru jsou vytvářena výhradně výrobci/provozovateli kolektivního systému. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena nápisem Místo zpětného odběru a doplněna sbíranými skupinami. Za místo zpětného odběru se považuje i mobilní svoz organizovaný obcí zpravidla dvakrát do roka. Místa zpětného odběru naleznete zde nebo na stránkách MŽP: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro