Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Opětovné použití

Opětovným použitím se rozumí použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny.

ELEKTROWIN a.s. realizuje opětovné použití prostřednictvím sítě servisních gestorů, kteří ručí za kvalitu a bezpečnost provedení přípravy k opětovnému použití a spotřebiče jsou předávány charitativním organizacím. Bližší informace naleznete na http://jsemzpet.cz/