Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem zástupce OBCE Mám zájem o spolupráci

Mám zájem o spolupráci

O zpětně odebraných odpadních elektrozařízeních nevedete odpadovou evidenci.

Kontaktujte příslušného regionálního poradce (proklik na kontakty) pro získání příslušné smlouvy a projednání spolupráce:

Máte sběrný dvůr nebo sběrné místo?

  • Podmínkou vytvoření místa zpětného odběru je splnění podmínek § 15, odst. 4 zákona o výrobcích s ukončenou životností – tedy zejména zabezpečení minimálně oplocením prostoru sběrného dvora/místa, zpevněná plocha pro shromažďování spotřebičů a možnost prostor uzamknout v době nepřítomnosti obsluhy.
  • Uzavřete s námi smlouvu a získejte odměny.

Nemáte takový prostor?

  • Realizujete mobilní sběr nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů? Spotřebiče můžete odkládat s nimi a předávat je bezplatně svozové firmě, která je buď doveze k našemu zpracovateli, nebo si je z jejich provozovny odvezeme my.