Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Elektrowin

zpětný odběr elektrozařízení

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení. Společnost není založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých spotřebičů.

Místa zpětného odběru

Aktuality

Kalendář

Navštivte

Jsem zpět
Recyklohraní
WEEE Forum
Recyklujte s hasiči