Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Informování obyvatel Nabídka pro zpravodaje měst a obcí

Nabídka pro zpravodaje měst a obcí

Většina měst a obcí dnes pro vyšší informovanost svých občanů vydává různé informační bulletiny, zpravodaje či noviny.

Právě pro tato periodika je určena nabídka společnosti ELEKTROWIN a.s., která si klade za cíl zvýšit informovanost obyvatel o správném zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči.

Připravili jsme nabídku materiálů, ve kterých jsou zpracovány aktuální informace a témata týkající se zpětného odběru elektrospotřebičů. Ponechali jsme jejich tradiční dělení do sekcí: články, inzeráty, fotogalerie, videa, a další materiály ke zveřejnění.

Fakturaci za uveřejnění lze provést nejpozději do 30. 11. 2023.

Obsah nabídky inzerce pro obce:

  • Inzerce - graficky zpracovaná inzerci k tématu zpětný odběr elektrozařízení,
  • Články - krátké zprávy zpracované na téma zpětný odběr elektrozařízení.
  • Materiály k možnému zveřejnění (bez finanční účasti Elektrowinu),

V případě, že nemáte s Elektrowinem uzavřenou tuto smlouvu a přesto byste chtěli výše uvednou nabídku využít ve zpravodajích vašich měst a obcí, vyplňte kontaktní formulář nebo využijte dalších možností: e-mail: info@elektrowin.cz, tel:. 241 091 835.

INZERÁTY (MINIMÁLNÍ FORMÁT A5):

   Co s nimi, když doslouží? 210x297 mm (NOVINKA)

         Co s nimi, když doslouží? 297x210 mm (NOVINKA)

   Křížovka (pozor, nelze zmenšit, pouze A4) 210x297 mm (NOVINKA)

   Odkládejte elektroodpad ZDARMA (obecná verze) 210x297 mm

          Odkládejte elektroodpad ZDARMA (obecná verze) 210x148 mm

          Odkládejte elektroodpad ZDARMA (obecná verze) 225x148 mm

          Odkládejte elektroodpad ZDARMA (verze SDH) 230x335 mm

   Oběhové hospodářství v praxi - LEDNICE 210x297 mm

         Oběhové hospodářství v praxi - LEDNICE 210x148 mm

 Oběhové hospodářství v praxi - PRAČKA 210x297 mm

         Oběhové hospodářství v praxi - PRAČKA 210x148 mm

  Oběhové hospodářství v praxi - VYSAVAČ 210x297 mm

         Oběhové hospodářství v praxi - VYSAVAČ 210x148 mm

  Dodržujte pravidla 210x297 mm

    Vykliďte půdy, garáže a sklepy (verze pro obce) 210x297 mm

           Vykliďte půdy, garáže a sklepy (verze pro města) 210x297 mm

           Vykliďte půdy, garáže a sklepy (verze pro obce) 70x297 mm

           Vykliďte půdy, garáže a sklepy (verze pro města) 70x297 mm

ČLÁNKY (určeno pouze pro smluvní partnery):

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to? (nekompletnost)

ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE:

lednice na cestě do drtiče

informační akce Elektrowinu jsou stále populární

vysloužilé elektrospotřebiče

ruční demontáž malých elektrospotřebičů

wintejner

odsávání freonu z lednice

MATERIÁLY KE ZVEŘEJNĚNÍ (bez finanční odměny):

Proces zpracování 420x297 mm

Recyklační koloběh 420x297 mm

Plakát úspory 420x297 mm

Koloběh elektrozařízení 420x297 mm

    Křížovka 210x297 mm - pozor, formát nelze zmenšit, pouze A4 !!!

   Dětský komiks 210x297 mm

OBJEDNÁVKa:

závazná objednávka (pdf)

závazná objednávka (doc)

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ:

Nabídka pro zpravodaje měst a obcí