Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Informování obyvatel

Informování obyvatel

Kolektivní systém Elektrowin poskytuje spolupracujícícm obcím příspěvky na podporu sběru elektroodpadu. Většina měst a obcí dnes pro vyšší informovanost svých občanů vydává různé informační bulletiny, zpravodaje či noviny. Právě pro tato periodika je určena nabídka společnosti ELEKTROWIN a.s., která si klade za cíl zvýšit informovanost obyvatel o správném zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči.

Připravili jsme nabídku materiálů, ve kterých jsou zpracovány aktuální informace a témata týkající se zpětného odběru elektrospotřebičů. Ponechali jsme jejich tradiční dělení do sekcí: články, inzeráty, fotogalerie, videa, a další materiály ke zveřejnění.

Fakturaci za uveřejnění lze provést nejpozději do 30. 11. 2024.

Obsah nabídky inzerce pro obce:

  • Inzerce - graficky zpracovaná inzerci k tématu zpětný odběr elektrozařízení,
  • Články - krátké zprávy zpracované na téma zpětný odběr elektrozařízení.
  • Materiály k možnému zveřejnění (bez finanční účasti Elektrowinu),

V případě, že nemáte s Elektrowinem uzavřenou tuto smlouvu a přesto byste chtěli výše uvednou nabídku využít ve zpravodajích vašich měst a obcí, vyplňte kontaktní formulář nebo využijte dalších možností: e-mail: info@elektrowin.cz, tel:. 241 091 835.

INZERÁTY (MINIMÁLNÍ FORMÁT A5):

Co s nimi, když doslouží? 210x297 (616 kB)

Co s nimi, když doslouží? 297x210 (716 kB)

Oběhové hospodářství v praxi! 210x297 (4 MB)

Oběhové hospodářství v praxi! 210x148 (3 MB)

Křížovka 210x297 - nelze zmenšit (4 MB)

Odkládejte zdarma vysloužilé elektrospotřebiče 210x297 (390 kB)

Dodržujte pravidla, příroda vám to vrátí 210x297 (7 MB)

Vykliďte půdy 70x297 verze pro města (2 MB)

Vykliďte půvdy 70x297 verze pro obce (2 MB)

ČLÁNKY (určeno pouze pro smluvní partnery):

(připravuje se)

ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE:

lednice na cestě do drtiče

informační akce Elektrowinu jsou stále populární

vysloužilé elektrospotřebiče

ruční demontáž malých elektrospotřebičů

wintejner

odsávání freonu z lednice

OBJEDNÁVKa:

závazná objednávka (pdf)

závazná objednávka (doc)

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ:

Nabídka pro zpravodaje měst a obcí