Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

O společnosti

Společnost ELEKTROWIN a.s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů, do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005.

5. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o registraci kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. na MŽP pod evidenčním číslem KH 001/05-ECZ, v roce 2022 pak MŽP rozhodlo o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle Zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Předmět činnosti:

provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související:

 1. zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců na území České republiky v rozsahu oprávnění společnosti k provozování kolektivního systému,
 2. informování konečného uživatele a osvětová činnost,
 3. poradenská, výzkumná a publikační činnost v oblasti zpětného odběru, opětovného použití a recyklace odpadních elektrozařízení, a
 4. správa vlastního majetku.

Ve stanovách společnosti je zakotvena nezisková činnost.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 36 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 631 000 tun.

Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří téměř 14 800 sběrných míst, z toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 400 provozovnách posledních prodejců. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do našeho projektu zapojeno na 1 700. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služby, dopravní podniky apod.)

Akcionáři společnosti:

Akcionáři společnosti jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů:

 • BSH domácí spotřebiče s.r.o. (Bosch, Siemens, Gaggenau)
 • Candy Hoover ČR s.r.o. (Candy, Hoover, Haier, Zerowatt)
 • ETA a.s. (ETA, GoGEN, Hyundai, Goddess, Gallet, JVC, Valera, GND)
 • Favia s.r.o. (ELICA)
 • GORENJE spol. s r.o. (Gorenje, MORA, Hisense)
 • Groupe SEB ČR s.r.o. (Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups)
 • MIELE, spol. s r.o.
 • Philips Česká republika s.r.o.
 • Whirlpool CR s.r.o. (Whirlpool, Indesit)

Podle § 45 odst. 6 b.) Zákona o výrobcích s ukončenou životností je kolektivní systém povinen zveřejnit:

 • Podíl akcionářů na základním kapitálu společnosti ZDE.
 • Seznam členů statutárních orgánů společnosti ZDE, který je dostupný také na www.justice.cz 
Společnost ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10027