Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás WEEE forum

WEEE forum

WEEE Forum je nezisková evropská asociace, která sdružuje kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení. Tato asociace byla založena v roce 2002 šesti kolektivními systémy z Belgie, Nizozemí, Norska, Rakouska, Švédska a Švýcarska. V současné době sdružuje bezmála 50 kolektivních systémů . Jejím cílem je shromažďovat, třídit a poskytovat informace jednotlivým členům za účelem jejich zdokonalování a správného rozhodování.

Společnost ELEKTROWIN a.s. se aktivně zapojuje do činnosti WEEE Fora svou účastí na akcích pořádaných pro systémové manažery a v technických skupinách, které jsou zaměřeny na řešení konkrétních projektů.

Předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. Ing. Roman Tvrzník od roku 2007 až do konce roku 2015 působil také v roli člena představenstva WEEE Fora. Další působení společnosti ELEKTROWIN a.s. v mezinárodní organizaci je i nadále velmi významné. Důležitost WEEE Fora v evropském i světovém měřítku roste, je cenným zdrojem informací nejen pro své členy, ale i pro výrobce a jejich sdružení a pro orgány Evropské unie.

V roce 2013 došlo při příležitosti zasedání WEEE Fora v České republice k založení WEEELABEX Organisation, neziskového sdružení založeného podle českého práva se sídlem v Praze. Zakládajícími členy se stalo 26 nejvýznamnějších kolektivních systémů z celé Evropy, reprezentujících drtivou většinu výrobců elektrozařízení. Hlavním úkolem sdružení je především poskytovat certifikované nástroje a podporu pro využívání nejlepších dostupných technik při nakládání s odpadními elektrickým a elektronickým zařízením.

Aktuálně je proces zpracování, sběru a dopravy odpadních elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím WEEELABEX Organisation akreditován podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českého institutu pro akreditaci. WEEELABEX certifikační schéma v sobě zahrnuje platné CENELEC normy EN 50625, EN 50614 a jejich technické specifikace. Proces výběru a certifikace auditorů je certifikován osvědčením ze září 2017 podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

V současné době je certifikovaných již přes 200 provozoven v 16 evropských zemích.