Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Sběrná místa

 

Sběrné dvory

místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí (sběrný dvůr je zařízení města/obce a je přístupný pro odevzdání veškerého elektrozařízení z domácnosti, kterého se chcete zbavit)

1700 sběrných dvorů v 1200 obcích

Mobilní svozy

Pokud nemáte v obci sběrný dvůr, můžete využít možnosti mobilního svozu. nebo tzv. Putujicí kontejner

Mobilní svoz je prováděn a organizován obcemi, které nemají sběrný dvůr, a to zpravidla 2x ročně, bližší informace Vám podá kontaktní osoba uvedená v podrobnostech u příslušné obce.
Putující kontejner je program kolektivního systému ELEKTROWIN pro mikroregiony a svazky obcí. Spočívá v přistavení kontejneru na místo určené těmito subjekty dle připraveného harmonogramu.

> 4000

Prodejce elektro

prodejce je povinen odebírat spotřebiče pouze kus za kus – tedy v případě, že nakupujete zařízení stejného typu a funkce

> 2600

Malý kontejner

umístěný zpravidla u sběrných hnízd, tedy tam, kde se nacházejí sběrné nádoby na papír, plasty, sklo apod. Je určen výhradně pro malé elektrospotřebiče (příklady - skupiny 2 a 6). Do kontejneru se nesmí vhazovat světelné zdroje (žárovky, zářivky, výbojky), cartridge a elektrozařízení obsahující obrazovku (PC monitory, TV).

Netradiční sběrná místa

> 4000

Jedná se například o organizace zřízené krajem, se kterými máme uzavřenou dohodu o spolupráci. Tyto organizace se u nás musí zaregistrovat a při realizaci zpětného odběru a komunikace s naší společností respektovat závazné podmínky upravující podrobnosti zpětného odběru. Tyto závazné podmínky i registrační formulář obdrží na vyžádání na adrese sber@elektrowin.cz

Dále spolupracuje i se:

V rámci informovanosti navštěvuje ELEKTROWIN a. s. ročně mnoho míst po celé České republice. Pokud se na  některou z našich akcí chystáte, vezměte vysloužilý elektrospotřebič s sebou.

Co vše je možné na místech zpětného odběru kolektivního systému odevzdat?

Opětovné použití

Máte-li ještě funkční spotřebiče, které je možné dále používat, vyberte si některou z níže uvedených provozoven servisních gestorů. Servisní gestor spotřebič prověří, zda odpovídá bezpečnostním a technickým požadavkům a v případě že ano, bude předán k dalšímu využití do Klokánků nebo azylových domů. V případě, že spotřebič nebude odpovídat stanoveným požadavkům, ani tehdy jeho život nekončí - bude předán k recyklaci a materiály z něho poslouží při výrobě dalších výrobků.

 

ABSOLUT SERVIS spol. s r.o.,  Pulická 452, Dobruška      

Jiří Olšaník - DUO SERVIS ELEKTRO, Napajedelská - areál STS, Otrokovice

MIKU - Milan Kubec, Karlická 52/14, Praha 5 - Radotín

Milan Zerzánek - Servis Centrum, Polenská 4, Jihlava

PERFEKTSERVIS spol. s r.o., Václavská 1, Brno

Radek Menčík - Elektroservis Menčík, Proletářská 120, Liberec 23