Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Newsletter 2019

Milí partneři a příznivci kolektivního systému Elektrowin!

Přinášíme vám šesté elektronické číslo zpravodaje EWIN, v němž jsme se vám opět snažili nabídnout ty nejzajímavější novinky z oblasti recyklace elektroodpadu, Věříme, že najdete právě takové informace, které jsou pro vás zajímavé.
 
Rádi bychom vám též popřáli klidné Vánoce a v novém roce se opět těšíme na shledanou.

Váš Elektrowin

 

 

 

 

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Tentokrát se ve svém úvodu zaměřím na téma, které již ovlivňuje a stále více bude ovlivňovat život nás všech. Tím tématem jsou lithiové baterie a akumulátory, které se stále častěji vyskytují jak v elektronice, tak i v domácích spotřebičích.

Důvody pro jejich zavedení jsou prosté – každý z nás chceme, aby telefon, notebook či články ve vrtačce či akusekačce vážily co nejméně a zároveň vydržely co nejdéle. A lithiové baterie se ukázaly jako to správné řešení, které plně splňuje naše očekávání.

Bohužel náš komfort má i stinnou stránku, a tou je obtížná recyklace těchto baterií a akumulátorů. Kromě toho je jejich recyklace i nebezpečná: Prakticky neexistuje zpracovatel drobných elektrozařízení, u kterého by nehořelo právě v důsledku vznícení lithiové baterie. Škody jsou obvykle velmi vysoké a hlavně hašení je velmi komplikované. Více zde...

 

 

 

 

PRAKTIK SYSTEM POSTAVIL NOVOU LINKU, MŮŽE ZPRACOVAT 450 TISÍC LEDNIC ROČNĚ

Dlouholetým partnerem Elektrowinu při zpracování vysloužilých chladicích zařízení je společnost PRAKTIK system s.r.o. ze Stráže pod Ralskem. Nyní za 165 milionů korun pořídila novou technologii na likvidaci starých lednic.

Nová linka nyní dokáže ročně zpracovat až 450 tisíc vyřazených lednic. Kromě zautomatizovaného systému nová technologie zajišťuje i lepší recyklaci plynů škodlivých životnímu prostředí. Více zde...

 

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN ELEKTROODPADU SE LETOS USKUTEČNIL UŽ PODRUHÉ

Na pondělí 14. října připadl letošní Mezinárodní den elektroodpadu (MDE), který se letos uskutečnil už podruhé. Vyhlašuje jej Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Svými aktivitami se letos k MDE připojilo 112 organizací ze 46 zemí po celém světě. Jedním z reprezentantů České republiky ve WEEE Foru je kolektivní systém Elektrowin.

Odhaduje se, že v roce 2019 bude na celé planetě vyprodukováno asi 50 milionů tun elektroodpadu. Polovina z toho jsou osobní zařízení, jako počítače, obrazovky, smartphony, tablety a televizory, zbytek budou tvořit větší domácí spotřebiče a zařízení pro vytápění a chlazení. Více zde...

 

 

 

 

UŽ 1500 SDH POMÁHÁ RECYKLOVAT ELEKTRO, JUBILEJNÍM SBOREM JSOU HASIČI Z OHNIŠŤAN

Počet sborů dobrovolných hasičů, které se zapojily do projektu „Recyklujte s hasiči“, přesáhl 1500. Tím jubilejním se stal sbor z Ohnišťan v Královéhradeckém kraji. Poslední listopadový den převzali jeho představitelé od Elektrowinu certifikát a šek na 10 000 korun.

„SDH Ohnišťany byl založen roku 1883 a jeho působnost trvá nepřetržitě až do současnosti. Má 49 členů, z toho 31 mužů a 18 žen,“ vypočítává Zdeněk Chalupa, starosta SDH. Více zde...

 

 

 

 

KOTLE PRO VYTÁPĚNÍ: MŽP ZMĚNILO NÁZOR

Více než rok je v platnosti změna zákona, která zredukovala někdejších 10 skupin elektrozařízení na šest. Ani po tak dlouhé době ale není u některých spotřebičů zcela jasné, jak s nimi nakládat po skončení jejich životnosti.

Na sběrných dvorech se průběžně začínalo objevovat elektro, které v době přípravy stávající legislativy ještě ani neexistovalo. Pod dikci zákona dnes patří například elektrokola, elektrické koloběžky, longbordy nebo jednokolky. Více zde...

 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY ZA BATERIE A AKUMULÁTORY STOUPLY KVŮLI JEJICH NEBEZPEČNOSTI

K plnění Vašich povinností v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů zplnomocnil Elektrowin spolupracující firmu Ecobat. Ta je nucena s platností od 1. 1. 2020 poměrně razantně zvýšit příspěvky na recyklaci. Proč je to nezbytné vysvětluje Petr Kratochvíl, jednatel Ecobat s.r.o. Více zde...

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ PROJEKT ROKU TENTOKRÁT POCHÁZÍ ZE SVITAV

Vítězem letošního ročníku soutěže Komunální projekt roku v kategorii Sociální projekt roku se stal starosta města Svitavy David Šimek s projektem ŠANCE – zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Stejně jako v uplynulých ročnících, i letos soutěž podpořil Elektrowin.

Soutěž Komunální projekt roku je pořádaná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Více zde...

 

 

 

 

MOTIVAČNÍ PROGRAM PŘISPĚL LETOS MĚSTŮM A OBCÍM DVĚMA MILIONY KORUN

Celkem 74 žádostí o příspěvky z motivačního programu zaslali letos Elektrowinu zástupci měst a obcí. Program napomáhá především zajištění kompletnosti elektra, zvyšování sběru, ale také zajištění informovanosti občanů o významu zpětného odběru. Více zde...

 

 

 

 

elektrowin letos předal 35 elektrooskarů

Celkem 35 ElektroOskarů předal během letošního roku Elektrowin nejlepším obcím a městům – vítězům jednotlivých kategorií soutěže ve sběru vysloužilých spotřebičů. Součástí ocenění, jehož symbolem je soška z dílny prostějovské výtvarnice Radky Kubáníkové, byly i certifikáty stvrzující dosažený výsledek, a v neposlední řadě finanční odměny ve výši od 10 do 30 tisíc korun. Více zde...

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZASTOUPENÍ REGIONÁLNÍCH PORADCŮ

Oznamujeme tímto změnu, ke které dojde od 1. 1. 2020 v počtu regionálních zástupců a rozložení jejich působnosti...

Více zde...

 

 

 

 

Pro volný čas

Milí čtenáři, pokuste se vyluštit tradiční číselný hlavolam SUDOKU. Do prázdných políček postupně doplňte čísla od 1 do 9, tak aby se každé číslo nacházelo právě jeden krát v každém řádku, každém sloupci i každém čtverci 3x3. Svůj výsledek si pak můžete porovnat se správným řešením.

Pokud výsledná čísla v zeleném poli zaměníte písmeny (1=J, 2=U, 3=Y, 4=C, 5=E, 6=L, 7=K, 8=R), získáte tajenku, kterou je úkol každého z nás.

Příjemné chvíle při luštění vám přeje Elektrowin.

 

 

 

 

Líbí se Vám náš zpravodaj? Přihlašte se k jeho pravidelnému odběru!